برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute frequency

معنی absolute frequency در دیکشنری تخصصی

absolute frequency
[ریاضیات] فراوانی مطلق، بسامد مطلق
[آمار] فراوانی مطلق
[ریاضیات] فراوانی مطلق حادثه، فراوانی مطلق پیشامد

absolute frequency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute frequency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )