برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute deviation

معنی absolute deviation در دیکشنری تخصصی

absolute deviation
[شیمی] انحراف مطلق
[ریاضیات] انحراف مطلق
[پلیمر] انحراف مطلق
[آمار] انحراف مطلق
[ریاضیات] متوسط قدرمطلق های انحرافات
[شیمی] انحراف میانگین
[ریاضیات] میانگین قدرمطلق انحرافات

absolute deviation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute deviation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )