برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

absolute convergence

معنی absolute convergence در دیکشنری تخصصی

absolute convergence
[ریاضیات] تقارب مطلق، همگرایی مطلق، خطای مطلق
[آمار] همگرایی مطلق
[ریاضیات] سری همگرای مطلق، سلسله ی تقارب مطلق
[برق و الکترونیک] طول همگرایی مطلق

absolute convergence را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute convergence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )