برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1394 100 1

absolute coding

/ˈæbsəˌluːtˈkoʊdɪŋ/ /ˈæbsəluːtˈkəʊdɪŋ/

برنامه نویسی مطلق

معنی absolute coding در دیکشنری تخصصی

absolute coding
[کامپیوتر] برنامه نویس مطلق .

absolute coding را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی absolute coding
کلمه : absolute coding
املای فارسی : ابسلوت کدینگ
اشتباه تایپی : شذسخمعفث زخیهدل
عکس absolute coding : در گوگل

آیا معنی absolute coding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )