برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1391 100 1

absolute cell reference

معنی absolute cell reference در دیکشنری تخصصی

absolute cell reference
[کامپیوتر] رجوع مطلق سل .

معنی کلمه absolute cell reference به انگلیسی

absolute cell reference
• reference to an absolute address of a cell in an electronic spreadsheet

absolute cell reference را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی absolute cell reference مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )