برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

absolute authortity


اختیارمطلق، اقتدارمطلق

absolute authortity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی absolute authortity

کلمه : absolute authortity
املای فارسی : ابسلوت اوتهرتیتی
اشتباه تایپی : شذسخمعفث شعفاخقفهفغ
عکس absolute authortity : در گوگل

آیا معنی absolute authortity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )