برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

absolute address

/ˈæbsəˌluːtˈæˌdres/ /ˈæbsəluːtəˈdres/

نشانی مطلق

معنی absolute address در دیکشنری تخصصی

absolute address
[کامپیوتر] - خاتمه غیر عادی ، صرف نظر کردن . - آدرس مطلق - مکان مسخصی در حافظه کامپیوتر . در برنامه صفحه گسترده آدرس سلولی که به مکانی مشخص اشاره می کند این مکان مشخص هنگام کپی شدن فرمول به مکان دیگر تغییر نمیکند . - لغو کردن - لغو یک عمل یا فرمان .

absolute address را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی absolute address
کلمه : absolute address
املای فارسی : ابسلوت آدرس
اشتباه تایپی : شذسخمعفث شییقثسس
عکس absolute address : در گوگل

آیا معنی absolute address مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )