برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

abseil

/ˈæbseɪl/ /ˈæbseɪl/

پایین آمدن به کمک طناب از بلندی، پایین آمدن به کمک طناب از بلندی با طناب از کوه فرود آمدن

واژه abseil در جمله های نمونه

1. This is a good place to abseil down the face without committing yourself to a hard route out again.
[ترجمه ترگمان]این مکان خوبی است برای پایین کردن صورت بدون اینکه خودتان را به یک مسیر سخت منتقل کنید
[ترجمه گوگل]این یک جای خوب برای کم کردن چهره است بدون اینکه خودتان را مجبور به مسیر سختی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I remember leaving a ledge to abseil down Scafell's East Buttress once only to realise I was falling out of control.
[ترجمه ترگمان]به یاد دارم که وقتی متوجه شدم دارم از کنترل خارج می‌شوم، یک لبه را به پایین پرت کردم
[ترجمه گوگل]من به یاد داشته باشید که یک بار برای تخلیه شدن از کنترل خارج شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Martin decided to abseil from the peg but as he leant back it came out.
[ترجمه ترگمان]مارتین تصمیم گرفت از این میخ وام بگیرد اما وقتی به پشت خم شد آن را بیرون آورد
[ترجمه گوگل]مارتین تصمیم گرفت از قلم بیفتد اما همانطور که او به عقب برگشت، بیرون آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Join a wine tasting club or complete an abseil for charity.
...

معنی abseil در دیکشنری تخصصی

abseil
[کوه نوردی] فرود
[کوه نوردی] کارگاه فرود
[کوه نوردی] کارگاه فرود
[کوه نوردی] حلقة فرود
[کوه نوردی] میخ فرود
[کوه نوردی] ترمز نردبانی
[کوه نوردی] گِرده طناب فرود
[کوه نوردی] کارگاه فرود
[کوه نوردی] فرود آزاد
[کوه نوردی] فرود ژنوی، روش نامطمئنی برای فرود که در آن طناب را از زیر یک پا و روی ساعد خم شده رد می کنند .

معنی کلمه abseil به انگلیسی

abseil
• method of descending a mountain face by sliding down a rope which is fastened to an overhead projection (mountain climbing)
• rappel, descend a mountain face by sliding down a rope which is fastened to an overhead projection (mountain climbing)
• if you abseil down a cliff or rock face, you go down it by sliding in a controlled way down a rope, with your feet against the cliff or rock.

abseil را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abseil

کلمه : abseil
املای فارسی : ابسیل
اشتباه تایپی : شذسثهم
عکس abseil : در گوگل

آیا معنی abseil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )