برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

abomasum


(چهارمین حفره ی معده ی حیوانات نشخوار کننده) شیردان، شیردادن

بررسی کلمه abomasum

اسم ( noun )
حالات: abomasa
• : تعریف: the fourth stomach chamber of cud-chewing mammals such as cows, in which food is digested.

واژه abomasum در جمله های نمونه

1. The majority of these become arrested in the abomasum as EL4 and do not complete development until the following spring.
[ترجمه ترگمان]اکثر این افراد در the به عنوان EL۴ دستگیر می‌شوند و تا بهار آینده توسعه را کامل نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]اکثریت این افراد به عنوان EL4 دستگیر شده اند و تا بهار سال آینده تکمیل نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. While causes of abomasum diseases were analyzed, and strategies were suggested for prevention and cure.
[ترجمه ترگمان]در حالی که علل بیماری‌های abomasum مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای پیش‌گیری و درمان پیشنهاد شد
[ترجمه گوگل]در حاليکه علل بيماريهاي هيوموموس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و استراتژي ها براي پيشگيري و درمان پيشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was conclusion that abomasum glutin infusion could increase total opioid-like bioactivity of abomasal digesta and improve rumen metabolism and endocrine of sheep.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری شد که تزریق glutin glutin می‌تواند کل افیونی مثل زیست فعالی of digesta را افزایش دهد و متابولیسم rumen و endocrine of را بهبود بخشد
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری این است که تزریق انسولین با استفاده از انجماد بلومین می تواند باعث افزایش کل بیولوژیک اپوئید در هضم آبوماس و بهبود متابولیسم شکم و اندوکرین گوسفندان شود
[ترجمه ...

معنی abomasum در دیکشنری تخصصی

abomasum
[علوم دامی] چهارمین قسمت معده نشخوارکنندگان(معده حقیقی)، معده مرکب شامل؛ 1) شکمبه یا سیرابی. 2)نگاری. 3) هزارلا.4) شیردان(معده حقیقی). علوفه ی جویده نه شده بوسیله حیوان بلعیده شده و به شکمبه یا نگاری عبور می کند، و در هنگام استراحت دوباره به دهان بازگشته و جویده شده و سپس دوباره بلعیده شده و از نگاری و هزارلا گذشته و وارد شیردان می شود، که در آنجا شیره معدی بر روی مواد غذای اثر می کند.
[علوم دامی] جابجایی شیردان

معنی کلمه abomasum به انگلیسی

abomasum
• fourth stomach in cud chewing animals

abomasum را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی abomasum

کلمه : abomasum
املای فارسی : ابمسوم
اشتباه تایپی : شذخئشسعئ
عکس abomasum : در گوگل

آیا معنی abomasum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )