برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

abiotic


(زیست شناسی) نازیو، نازیوا

بررسی کلمه abiotic

صفت ( adjective )
مشتقات: abiotically (adv.)
• : تعریف: characterized by an absence of living organisms; without life.
مشابه: lifeless

واژه abiotic در جمله های نمونه

1. Conclusion Adding different biotic and abiotic elicitors may selectively promote tanshinone accumulation and not affect the hairy root growth in the hairy root cultures of S. miltiorrhiza.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری اضافه کردن elicitors زیستی و بی‌جان مختلف ممکن است به طور انتخابی تجمع tanshinone را ترویج کند و رشد ریشه hairy را در کشت‌های ریشه hairy S miltiorrhiza
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری افزودن اسیسترهای مختلف زیستی و زیستی ممکن است به طور انتخابی تجمع تان شینون را ترویج کند و بر رشد ریشه مو در ریشه های مروارید S miltiorrhiza تاثیر نمی گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Abiotic environment The nonliving factors of the environment that influence ecological systems.
[ترجمه ترگمان]محیط Abiotic عوامل محیطی محیطی است که بر سیستم‌های اکولوژیک تاثیر می‌گذارند
[ترجمه گوگل]محیط زیست محیط زیست عوامل بیرونی محیطی که بر سیستم های زیست محیطی تأثیر می گذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The relentless push and pull of coevolutionary life eventually brings into its game the abiotic stuff of the universe.
[ترجمه ترگمان]هل دادن بیرحمانه و کشش حیات coevolutionary در نهایت منجر به بازی خود در دنیای غیر زنده جهان می‌شود
[ترجمه گوگل]فشار و کشیدگی بی رویه زندگی انعطاف پذیری در نهایت باعث می شود که بازی های متفاوتی از جهان به وجود بیایند
...

معنی abiotic در دیکشنری تخصصی

abiotic
[خاک شناسی] نازیوا
[علوم دامی] بیماری ایجاد شده بوسیله عامل بی جان؛ بیماری بدون عامل پارازیتی. همچنین بیماری فیزیولوژیکی نیز نامیده می شود؛ مثل کاهش مواد معدنی در حیوانات و گیاهان
[آب و خاک] فرسایش ناشی از عوامل طبیعی فاقد حیات
[خاک شناسی] عامل غیرزیستی

معنی کلمه abiotic به انگلیسی

abiotic
• inanimate, inorganic, not living

abiotic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mhyaw
بی جان
سیما پویان
بی جان
مهیار تفوق
در زیست شناسی: عامل غیر زنده تاثیر گذار بر اکوسیستم مانند عوامل محیطی و فیزیکی نور، دما و ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی abiotic

کلمه : abiotic
املای فارسی : ابیتیک
اشتباه تایپی : شذهخفهز
عکس abiotic : در گوگل

آیا معنی abiotic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )