برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

abiogenesis


معنی: تولید خود بخود، ایجاد موجود زنده از مواد بیجان
معانی دیگر: (نظریه ی منسوخ تولید موجود زنده از موجود بی جان) نازیست زایی (spontaneous generation هم می گویند)

بررسی کلمه abiogenesis

اسم ( noun )
• : تعریف: the production of living organisms from nonliving matter; spontaneous generation.

واژه abiogenesis در جمله های نمونه

1. This second research did not discover conclusion abiogenesis hijack the incident influence to state of children mental hygiene.
[ترجمه ترگمان]این تحقیق دوم نتیجه‌گیری نکرد که abiogenesis اثر حادثه بر بهداشت روانی کودکان را مورد حمله قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]این تحقیق دوم نتیجه گیری آژیژنز را کشف نکردن تاثیر حادثه به وضعیت بهداشت روانی کودکان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Expect a fine predestination abiogenesis!
[ترجمه ترگمان]انتظار تقدیر ازلی را داشته باشید!
[ترجمه گوگل]انتظار می رود آبیون زایی از پیش تعیین شده خوب باشد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The supplies catenary risk consequence estimation that does not decide abiogenesis risk incident is brought about is the difficulty place that the risk estimates.
[ترجمه ترگمان]ملزومات برآورد خطر ریسک که تصمیم‌گیری در مورد خطر وقوع ریسک را تعیین نمی‌کند مشکل است که ریسک برآورد خطر را برآورد می‌کند
[ترجمه گوگل]برآورد نتیجه تأثیرات مخاطره آمیز که تصمیم گیری در مورد خطر آبیزایی را تصحیح نمی کند، جایگاه مشکل است که خطر برآورد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. ...

مترادف abiogenesis

تولید خود بخود (اسم)
abiogenesis
ایجاد موجود زنده از مواد بیجان (اسم)
abiogenesis

معنی abiogenesis در دیکشنری تخصصی

abiogenesis
[علوم دامی] بوجود آمدن موجود زنده از ماده بی جان

معنی کلمه abiogenesis به انگلیسی

abiogenesis
• creation or evolution of an organism from lifeless material, spontaneous generation (biology)

abiogenesis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شریفی
برای آبیوژنیز، کلمه بی جان زایی مناسب بوده و در صفحه مربوطه ویکی پدیا نیز این کلمه جایگزین شده است. بقیه معادل های فارسی مانند نازیست زایی و... از نظر علمی و ادبیاتی اشتباه می باشند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی abiogenesis

کلمه : abiogenesis
املای فارسی : ابیگنسیس
اشتباه تایپی : شذهخلثدثسهس
عکس abiogenesis : در گوگل

آیا معنی abiogenesis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )