برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

abdomen

/æbˈdomən/ /ˈæbdəmən/

معنی: شکم، بطن
معانی دیگر: (مهره داران) بخش داخلی بدن از سینه تالگن خاصره

بررسی کلمه abdomen

اسم ( noun )
مشتقات: abdominal (adj.)
(1) تعریف: in vertebrates, the part of the body between the chest and the pelvis, where most of the digestive organs are located.
مترادف: gut, stomach
مشابه: belly, paunch, tummy, viscera

- Pain in the lower right part of the abdomen could be from inflammation of the appendix.
[ترجمه ترگمان] درد در قسمت پایین سمت راست شکم می‌تواند از التهاب ضمیمه باشد
[ترجمه گوگل] درد در سمت راست پایین شکم می تواند از التهاب آپاندیس باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in insects, the major part of the body below the thorax and legs.

واژه abdomen در جمله های نمونه

1. to tap the abdomen
آب شکم را کشیدن

2. The nurse tapped the patient's abdomen.
[ترجمه ترگمان]پرستار به شکم بیمار ضربه زد
[ترجمه گوگل]پرستار شکم بیمار را بوسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The patient is complaining of pain in the abdomen, doctor.
[ترجمه ترگمان]بیمار از درد شکم شکایت می‌کند
[ترجمه گوگل]بیمار شکایت از درد در شکم، دکتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was suffering from pains in his abdomen.
[ترجمه ترگمان]از درد شکمش درد می‌کشید
[ترجمه گوگل]او از درد در شکمش رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He also received wounds to the abdomen.
[ترجمه ترگمان]او همچنین زخم‌هایی را برای شکم دریافت کرد
[ترجمه گوگل]او همچنین زخم های شکمی را دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف abdomen

شکم (اسم)
abdomen , belly , tummy , womb , gut , bowel , gorge , bulge , breadbasket , paunch , maw
بطن (اسم)
abdomen , womb , ventricle , stomach , venter

معنی abdomen در دیکشنری تخصصی

abdomen
[علوم دامی] در پستانداران، قسمتی از بدن که اندامای هضمی را دربر می گیرد ، شکم
[بهداشت] شکم

معنی کلمه abdomen به انگلیسی

abdomen
• (in vertebrates) section of the body between the thorax and the pelvis in which most of the digestive organs are located, belly; section of the body behind the thorax (entomology)
• your abdomen is the part of your body below your chest where your stomach and intestines are; a medical term.
lower abdomen
• (anatomy) area of the abdomen located near the pelvis

abdomen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abdomen

کلمه : abdomen
املای فارسی : ابدمن
اشتباه تایپی : شذیخئثد
عکس abdomen : در گوگل

آیا معنی abdomen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )