برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

abandon hope

معنی کلمه abandon hope به انگلیسی

abandon hope
• lose hope, give up

abandon hope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
امید خود را (نسبت به وقوع چیزی) از دست دادن
The family had abandoned all hope of finding him alive.
Rescuers had abandoned all hope of finding any more survivors.
She abandoned hope of any reconciliation.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی abandon hope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )