برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1561 100 1
شبکه مترجمین ایران

a word to the wise


برای عاقل یک حرف بس است، عاقل را اشارتی کافی است، العاقل یکفی بالاشاره

معنی کلمه a word to the wise به انگلیسی

a word to the wise is enough
• if someone is intelligent he only needs to be told once
a word to the wise is sufficient
• if someone is intelligent he only needs to be told once

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ذبیح اله اسلامی
اگر در خانه کس است یک حرف بس است
نازنین
عاقلان را اشارتی کافی ست
Figure
عاقل را اشارتی کافیست
It is a shortening of the phrase "a word to the wise is enough,
: A very brief warning or explanation is enough for an intelligent person.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a word to the wise

کلمه : a word to the wise
املای فارسی : ا ورد تو تاه وایز
اشتباه تایپی : ش صخقی فخ فاث صهسث
عکس a word to the wise : در گوگل

آیا معنی a word to the wise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )