برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

a rubro ad nigum

معنی a rubro ad nigum در دیکشنری تخصصی

a rubro ad nigum
[حقوق] از سرخ تا سیه (استدلال با استفاده از جمع عبارات قانون، اعم از عنوان و متن)

a rubro ad nigum را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی a rubro ad nigum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )