برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

a party to something

a party to something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
ti be involved tor participate in a particular activity especially something criminal or dishonest
I felt certain that she was a party to his deception

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a party to something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )