برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
nod - to
شبکه مترجمین ایران

a nod to

a nod to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
a reference to
a sign that someone is aware of or wants to recognize the influence or importance of something
اشاره داشتن به (چیزی یا کسی)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی a nod to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )