برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

a news release

a news release را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام حمیدی
اشائه خبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی a news release مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )