برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

a module

معنی a module در دیکشنری تخصصی

a module
[ریاضیات] a-مدول، a قطعه
[ریاضیات] a-مدول تقسیم پذیر
[ریاضیات] A-مدول متناهیا تولید شده، A-مدول از نوع متناهی
[ریاضیات] A-مدول تخت
[ریاضیات] a-مدول مدرج
[ریاضیات] گروه خودسانی های یک مدول
[ریاضیات] A-مدول نیمساده
[ریاضیات] مجموعه ی مولد های یک مدول
[ریاضیات] دستگاه مولد های یک مدول
[ریاضیات] a- مدول بی تاب
[ریاضیات] A-مدول یکه دار

a module را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی a module مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )