برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

a measurable

a measurable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علي اصغر محمودي
قابل اندازه گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی a measurable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )