برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1401 100 1

a lot more


خیلی بیشتر

معنی کلمه a lot more به انگلیسی

a lot more
• much more, many times more

a lot more را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a lot more
کلمه : a lot more
املای فارسی : ا لوط مر
اشتباه تایپی : ش مخف ئخقث
عکس a lot more : در گوگل

آیا معنی a lot more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )