برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1382 100 1

a load was taken off his mind

معنی کلمه a load was taken off his mind به انگلیسی

a load was taken off his mind
• a burden was lifted from him

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a load was taken off his mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )