برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1394 100 1

a little previous


کمی قبلی

معنی کلمه a little previous به انگلیسی

a little previous
• shortly before, beforehand

a little previous را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a little previous
کلمه : a little previous
املای فارسی : ا لیتل پرویوس
اشتباه تایپی : ش مهففمث حقثرهخعس
عکس a little previous : در گوگل

آیا معنی a little previous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )