برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

a little previous


کمی قبلی

معنی کلمه a little previous به انگلیسی

a little previous
• shortly before, beforehand

a little previous را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a little previous

کلمه : a little previous
املای فارسی : ا لیتل پرویوس
اشتباه تایپی : ش مهففمث حقثرهخعس
عکس a little previous : در گوگل

آیا معنی a little previous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )