برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

a little more


کمی بیشتر

معنی کلمه a little more به انگلیسی

a little more
• slightly more

a little more را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a little more
کلمه : a little more
املای فارسی : ا لیتل مر
اشتباه تایپی : ش مهففمث ئخقث
عکس a little more : در گوگل

آیا معنی a little more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )