برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1378 100 1

a little kindness goes a long way

معنی کلمه a little kindness goes a long way به انگلیسی

a little kindness goes a long way
• small amount of kindness is greatly felt, it pays to be kind

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a little kindness goes a long way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )