برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

a little difficult


کمی مشکل

معنی کلمه a little difficult به انگلیسی

a little difficult
• not very hard, not very difficult

a little difficult را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a little difficult
کلمه : a little difficult
املای فارسی : ا لیتل دیففیکولت
اشتباه تایپی : ش مهففمث یهببهزعمف
عکس a little difficult : در گوگل

آیا معنی a little difficult مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )