برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

a little butter


کمی کره، قدری کره

a little butter را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a little butter

کلمه : a little butter
املای فارسی : ا لیتل باتر
اشتباه تایپی : ش مهففمث ذعففثق
عکس a little butter : در گوگل

آیا معنی a little butter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )