برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1604 100 1
شبکه مترجمین ایران

a la guerre comme a la guerre

معنی کلمه a la guerre comme a la guerre به انگلیسی

a la guerre comme a la guerre
• make do with what you have, do what you have to do

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی a la guerre comme a la guerre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )