برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1382 100 1

a la guerre comme a la guerre

معنی کلمه a la guerre comme a la guerre به انگلیسی

a la guerre comme a la guerre
• make do with what you have, do what you have to do

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a la guerre comme a la guerre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )