برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

a king's ransom


باج پادشاه

واژه a king's ransom در جمله های نمونه

1. That diamond necklace must have cost a king's ransom.
[ترجمه ترگمان]آن گردن‌بند الماس باید به بهای فدیه یک پادشاه باشد
[ترجمه گوگل]این گردنبند الماس باید هزینه یک پادشاه را داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That painting must be worth a king's ransom.
[ترجمه ترگمان]این نقاشی باید ارزش یک غرامت شاه را داشته باشد
[ترجمه گوگل]این نقاشی باید به ارزش یک پادشاه باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It wouldn't matter if you'd been promised a king's ransom if you achieved a lucky jump to the scorpion.
[ترجمه ترگمان]اگر به یک غرامت شاه رسیده باشی، اهمیتی ندارد اگر به یک جهش خوش‌شانس به عقرب کمک کرده باشی
[ترجمه گوگل]مهم نیست که آیا شما یک پاداش به پادشاه داده اید اگر پرش خوش شانس به عقرب را به دست آورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A king's ransom in a leather belt.
[ترجمه ترگمان]پول یک پادشاه در کمربند چرمی است
[ترجمه گوگل]یک پادشاه در کمربند چرم ...

معنی کلمه a king's ransom به انگلیسی

a king's ransom
• large sum of money; large treasure

a king's ransom را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a kings ransom

کلمه : a king's ransom
املای فارسی : ا کینگس رنسم
اشتباه تایپی : ش نهدل'س قشدسخئ
عکس a king's ransom : در گوگل

آیا معنی a king's ransom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )