برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

a hundred percent


صد در صد

واژه a hundred percent در جمله های نمونه

1. I agree with you a hundred percent.
[ترجمه ترگمان]من با شما صد درصد موافق هستم
[ترجمه گوگل]من با صد درصد موافقت میکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm not a hundred percent sure where she lives.
[ترجمه ترگمان]صددرصد مطمئن نیستم که کجا زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]من صد درصد مطمئن نیستم جایی که او زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Everyone on the team gave a hundred percent.
[ترجمه ترگمان]همه اعضای تیم به صد درصد امتیاز دادند
[ترجمه گوگل]هر کس در این تیم صد درصد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is, of course, a hundred percent certain that this triggering device is battery-powered.
[ترجمه ترگمان]البته صد درصد مطمئن هستند که این تریگر کردن، باتری است
[ترجمه گوگل]مطمئنا صد درصد اطمینان حاصل می کند که این دستگاه باعث باتری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه a hundred percent به انگلیسی

a hundred percent
• all, entire, complete; certain, sure

a hundred percent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی a hundred percent

کلمه : a hundred percent
املای فارسی : ا هوندرد پرکنت
اشتباه تایپی : ش اعدیقثی حثقزثدف
عکس a hundred percent : در گوگل

آیا معنی a hundred percent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )