برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1699 100 1
شبکه مترجمین ایران

a house divided against itself

معنی کلمه a house divided against itself به انگلیسی

a house divided against itself
• infighting, disagreement within a group which should be unified

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی a house divided against itself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )