برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1598 100 1
شبکه مترجمین ایران

a friend in need is a friend indeed

معنی کلمه a friend in need is a friend indeed به انگلیسی

a friend in need is a friend indeed
• a real friend is one who is supportive in times of trouble

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول حسین بگی
دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی
جلال نجاریزدی
1
دوستی که هنگام نیاز همراهت باشد یک دوست واقعی است.
2
به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود
پوریا بهارلو
دوست آن دانم که گیرد دست دوست - در پریشان حالی و درماندگی
رویا
دوستی که در مواقع ناراختی کنارته و تنهات نمیزاره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی a friend in need is a friend indeed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )