برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

a fly in the ointment


پرواز در پماد

واژه a fly in the ointment در جمله های نمونه

1. There had to be a snag, of course, a fly in the ointment.
[ترجمه ترگمان]، البته یه مانع وجود داشت البته یه مگس توی پماد
[ترجمه گوگل]مطمئنا یک پرواز در پماد باید وجود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You might sigh: "It's a fly in the ointment ah!"
[ترجمه ترگمان]ممکن است آه بکشی: یک مگس در روغن است آه! \" \" \"
[ترجمه گوگل]شما ممکن است بخندید: 'این پرواز در پماد آه!'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He finds the place wonderful but there is a fly in the ointment: it is too far from the town.
[ترجمه ترگمان]مکان را شگفت‌انگیز می‌بیند اما در the مگس وجود دارد: خیلی دور از شهر است
[ترجمه گوگل]او جای شگفت انگیزی پیدا می کند، اما در پماد آن بسیار دور از شهر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I like that house. But there's a fly in the ointment: I have to commute so far to work.
[ترجمه ترگمان] از اون خونه خوشم میاد اما یک مگس روی پماد است: من باید خیلی دور و ...

معنی کلمه a fly in the ointment به انگلیسی

a fly in the ointment
• (slang) detracting element; inconvenience that take away from the usefulness of something; drawback

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Betty
موی دماغ شدن
افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): یک فرد یا چیزی که باعث بد شدن یک وضعیت می‌شود، وضعیتی که می‌توانست بسیار مطلوب باشد.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fly-in-the-ointment
Setayesh-Arya
نکته منفی چیزی (اصطلاح)
Fari
موی دماغ کسی شدن.مزاحم
الناز
خر مگس معرکه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a fly in the ointment

کلمه : a fly in the ointment
املای فارسی : ا فلای این تاه اینتمنت
اشتباه تایپی : ش بمغ هد فاث خهدفئثدف
عکس a fly in the ointment : در گوگل

آیا معنی a fly in the ointment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )