برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1392 100 1

a devil of a fellow

معنی کلمه a devil of a fellow به انگلیسی

a devil of a fellow
• quick and skillful person; brilliant fellow; outstanding chap

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a devil of a fellow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )