برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

a bunch of baloney

a bunch of baloney را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
Of something being nonsense and fake.
foolishness or falsehoods or nonsense

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی a bunch of baloney مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )