برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bump - in - the - road
شبکه مترجمین ایران

a bump in the road

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا آقاشاهی
یک مشکل کوچکی که قابل حل شدن است .
برخی مسائلی که خیلی مهم نیستند ، اما می تواند مانع از عملکرد بهینه گردد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a bump in the road مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )