برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

a blow by blow account

معنی کلمه a blow by blow account به انگلیسی

a blow by blow account
• account in great detail

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی a blow by blow account مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )