برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1385 100 1

a blot on one's escutcheon


نظرکوته فکرانه (بدون توجه به عقاید دیگران یا جنبه های دیگر موضوع)، نسنجیده، لکه ی بدنامی، آبروریزی، افتضاح

معنی کلمه a blot on one's escutcheon به انگلیسی

a blot on one's escutcheon
• dishonor to a person's reputation; blot on one's family

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a blot on ones escutcheon
کلمه : a blot on one's escutcheon
املای فارسی : ا بلات اون انئس اسکوتچئون
اشتباه تایپی : ش ذمخف خد خدث'س ثسزعفزاثخد
عکس a blot on one's escutcheon : در گوگل

آیا معنی a blot on one's escutcheon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )