برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

a blatant lie


یک دروغ آشکار

معنی کلمه a blatant lie به انگلیسی

a blatant lie
• outright falsehood, lie told brazenly

a blatant lie را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a blatant lie
کلمه : a blatant lie
املای فارسی : ا بلتنت لیه
اشتباه تایپی : ش ذمشفشدف مهث
عکس a blatant lie : در گوگل

آیا معنی a blatant lie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )