برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1590 100 1
شبکه مترجمین ایران

a bird in the hand is worth two in the bush


سیلی نقد به از حلوای نسیه

معنی کلمه a bird in the hand is worth two in the bush به انگلیسی

a bird in the hand is worth two in the bush
• it's best to go with what you have for certain then to wait for something better that you might never get

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهاجر
یه پرنده که تو دستته و گرفتیش به دو پرنده که تو بوته هان می ارزه
یعنی پرنده ای رو که گرفتی و تو دستته به امید گرفتن دو تا پرنده ی دیگه ول نکن
۱_ یعنی چیزهایی که داری و به دست آوری به امید رسیدن به چیزهای بهتر ول نکن.(نقد رو بچسب نسیه رو ول کن)
۲_قدر چیزهایی که داری رو بدونو مدام در رویای آینده و به دست آوردن چیزهای بهتر نباش
A.C.E
بهتره چیزی که خودت داری رو نگهداری بجای اینکه ریسک از دست دادن اون رو بپذیری برای این که تلاش کنی که بیش تر داشته باشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a bird in the hand is worth two in the bush

کلمه : a bird in the hand is worth two in the bush
املای فارسی : ا برد این تاه هند ایز ورث توو بوش
اشتباه تایپی : ش ذهقی هد فاث اشدی هس صخقفا فصخ هد فاث ذعسا
عکس a bird in the hand is worth two in the bush : در گوگل

آیا معنی a bird in the hand is worth two in the bush مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )