برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bag - of - tricks
شبکه مترجمین ایران

a bag of tricks

a bag of tricks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
هر آنچه (از روش ها یا ابزارها) که کسی می تواند (برای رسیدن به مقصودش) استفاده کند
Hotel managers are using a whole new bag of tricks to attract guests.
He’s familiar with all of an actor’s bag of tricks.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a bag of tricks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )