برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

a axis

معنی a axis در دیکشنری تخصصی

a axis
[زمین شناسی] محور a - محوری از یک شبکه بلوری دوطرفه که بر ( 100 ) عمود است . - مقایسه شود با : محورb ،محور c - در بلور شناسی : یکی از محور های بلور شناسی که به عنوان یک مرجع در توصیف بلور ها استفاده می شود. محور a ،محوری است که حول محور افقی ( از جلو به عقب ) می چرخد. در یک بلور ارترومبیک یا تری کلینیک ، این محور معمولاً همیشه کوتاه ترین محور است . در بلور های مونو کلینیک ، محور a Clinoaxis است. حرف a معمولاً به صورت ایتالیک و متمایز نوشته میشود . - در پترولوژی ساختمانی یکی از 3 محور مرجع اورتوگونال a ، b ، c که به 2 صورت مجزا استفاده می شوند. - الف) برای کمک به توصیف و توضیح هندسه بافتی که دارای تقارن مونوکلینیک می باشد صفحه تقارن نا در به نام صفحه c _a خوانده می شود. و a در محل تقاطع این صفحه با یک سطح که بافت بر جسته و بیرون زده دارد، قرار میگیرد . ب) در یک معنای جنبش شناسی ، برای توصیف یک پلان تغیی

a axis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی a axis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )