برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Avany

Avany را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
غرامت و جریمه ای که در امپراتوری عثمانی به مجرم تحمیل می شد.
منبع : سیاحتنامه شاردن جلد اول.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Avany مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )