برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Availability Heuristic

معنی Availability Heuristic در دیکشنری تخصصی

Availability Heuristic
[روانپزشکی] کاشف دسترس پذیری. تاثیر قابلیت وصول مواد مورد نیاز برای استدلال، بر استدلال شخص.

Availability Heuristic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مائده حوایی
حضور ذهن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Availability Heuristic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )