برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1466 100 1

Automorphism

معنی Automorphism در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خود ریختی ، همشکلی ، خوسانی ، خوددیسگی ، خودشکلی ،تکامل طبیعی خاک
[ریاضیات] خودریختی، هم شکلی، خودسانی، خوددیسگی، خودشکلی
[ریاضیات] اتحاد خودسانی
[ریاضیات] خودسانی گروه ها، اتومرفیسم گروه، خودسانی گروه
[ریاضیات] خودسانی مدول، اتومرفیسم مدول
[ریاضیات] ضد خودسانی
[ریاضیات] خودسانی همانی
[ریاضیات] خودسانی داخلی
[ریاضیات] خوددیسگی بیرونی، خودریختی برونی
[ریاضیات] خودریختی اصلی

Automorphism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Automorphism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران