برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1467 100 1

Automorphic

معنی Automorphic در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خودریخت ، همشکل ، خوسانی ، خودشکل کانی هائی که شکل بلورین خود را بطور کامل ویا بطور جزئی که به صورت سطوح بلورین هموار در درون سنگ های موجود قرار دارند
[ریاضیات] خودسانی، خودریخت، هم شکل، خوددیسه، خودشکل
[ریاضیات] تابع خودریخت، تابع خودسانی

Automorphic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Automorphic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران