برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

Automatic Process

معنی Automatic Process در دیکشنری تخصصی

Automatic Process
[روانپزشکی] فرآیند خودکار. در روان شناسی شناختی، هر فرآیند بخوبی آموخته شده که بدون تعمق عمدی و آگاهانه روی می دهد. رانندگی "اتوماتیک" یک راننده مجرب مثال خوبی برای این مورد است.

Automatic Process را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Automatic Process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )