برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Autoload

معنی Autoload در دیکشنری تخصصی

Autoload
[سینما] خودپیچ
[سینما] پروژکتور فیلم خودپیچ

Autoload را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خانی
خودکار، خودبخودی، خودمختار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Autoload مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )