برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1691 100 1
شبکه مترجمین ایران

Autogenic | Endogenetic | Endogenetic

معنی Autogenic | Endogenetic | Endogenetic در دیکشنری تخصصی

Autogenic | Endogenetic | Endogenetic
[زمین شناسی] اتوژنتیک ، بر جازا

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Autogenic | Endogenetic | Endogenetic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )