برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Autofocus

واژه Autofocus در جمله های نمونه

1. Your camcorder should have these basic features: autofocus, playback facility, zoom lens.
[ترجمه ترگمان]camcorder شما باید این ویژگی‌های اساسی را داشته باشند: فوکوس خودکار، امکانات پخش، لنز زوم
[ترجمه گوگل]دوربین فیلمربداری شما باید این ویژگی های اساسی را داشته باشد: فوکوس اتوماتیک، امکانات پخش، لنز زوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Next, switch from auto-focus to manual and practise setting the focus by hand while you watch the effect in the viewfinder.
[ترجمه ترگمان]سپس، از فوکوس خودکار به دفترچه راهنمای خود سوئیچ کنید و تمرین را با دست تنظیم کنید، در حالی که به افکت در منظره یاب نگاه می‌کنید
[ترجمه گوگل]بعد، از فوکوس اتوماتیک به کتابچه راهنمای کاربر و تمرین، تمرکز را با دست در حالی که اثر را در منظره یاب مشاهده می کنید، تغییر دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The demand of autofocus for high resolution real time synthetic aperture radar ( SAR ) is very high.
[ترجمه ترگمان]تقاضای فوکوس خودکار برای وضوح بالا با استفاده از رادار دریچه مصنوعی زمان واقعی (SAR بسیار بالا است
[ترجمه گوگل]تقاضای فوکوس اتوماتیک برای رادار دیافراگم مصنوعی با وضوح بالا (SAR) بسیار بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Autofocus در دیکشنری تخصصی

Autofocus
[سینما] خودکانونی [حفظ خودکار حالت کانونی تصویر]

معنی کلمه Autofocus به انگلیسی

autofocus
• device that adjusts the focus of a camera automatically
autofocus camera
• camera that has automatic focusing

Autofocus را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Autofocus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )